Als organisatie dragen wij o.a. bij aan een beter en schoner milieu door:

  • Inzet van het juiste materiaal bij onze werkzaamheden
  • Roetuitstoot te beperken
  • Het toepassen van de juiste brandstof
  • Duurzaam om te gaan met vrijkomende materialen die we waar mogelijk op locaties hergebruiken
  • Actief beleid te voeren op het bewust omgaan met brandstof, gas en elektriciteit

CO2 Prestatieladder

Wij meten & monitoren ieder half jaar onze CO2-footprint. Dit geeft ons inzicht in de ontwikkelingen op dit gebied en kunnen waar nodig, vroegtijdig bijsturen. Onze doelstellingen en bijbehorende maatregelen hebben we vastgelegd in ons ambitieuze energiemanagement actieplan 2020.

Voor meer informatie over de voortgang zie onderstaande rapportage:

 Klik hier om onze pagina op de SKAO- website te bekijken.

Header mvo