Als aannemer zijn we heel vooruitsrevend in het vinden van de meest duurzame oplossingen voor onze bedrijfsvoering. Op diverse vlakken nemen wij onze verantwoordelijkheid als maatschappelijk verantwoord ondernemer en we merken dat dit een positieve invloed heeft bij relaties. Het werkt door in de gunning van opdrachten en contractvormen.  

Lokale inkoop

Voor de inkoop van materialen en diensten heeft Van der Plas Civiel een verklaring opgesteld. Belangrijke aandachtspunten binnen deze verklaring zijn de herkomst van het in te kopen materieel en materiaal. Ook de duurzaamheid en uiteraard de CO2 uitstoot, gecombineerd met brandstofverbruik, zijn belangrijke aandachtspunten. De inkoop van diensten proberen wij, zoveel mogelijk, lokaal te houden om zo de werkgelegenheid in de directe omgeving te stimuleren.

Ons materieel

Een bedrijf als Van der Plas Civiel kan niet zonder een machinepark en groot materieel. De mate van uitstoot en verbruik zijn zeer belangrijke criteria bij de aankoop, en door verantwoordelijke keuzes en efficiënte inzet van ons materieel dragen wij bij aan CO2 reductie. Daarnaast vinden we het belangrijk om bewust om te gaan met vrijgekomen materialen. We hergebruiken zoveel mogelijk materiaal op locaties met als resultaat minder schade en overlast voor natuur en milieu, en een stukje kostenbesparing. Voor ons én de klant!

We werken bewust met modern en jong equipment dat is voorzien van de nieuwste technieken. We betrekken de gebruikers van het materieel hier actief bij, zodat er naast trots ook bewustwording van de impact op de omgeving wordt gecreëerd.

Duurzame alternatieven

Inzet van duurzame, alternatieve brandstoffen zoals biodiesel wordt veelvuldig toegepast. We plaatsen zonnepanelen op de keet, verplaatsen ons met elektrische bus en boot en ons wagenpark bestaat uit diverse elektrische auto’s. Op ons buitenterrein zijn meerdere laadplaatsen geplaatst zodat de auto’s van personeel, opdrachtgevers en andere bezoekers geladen kunnen worden. Uiteraard met Hollandse wind- en zonne-energie.

Duurzaam

Een duurzaam kantoor

In 2019 hebben we een nieuw, duurzaam kantoor gebouwd. Het kantoor:

  • Is volledig gasloos
  • Heeft een hoge isolatiewaarde
  • Is voorzien van een geavanceerd klimaatsysteem dat anticipeert op de weersomstandigheden buiten
  • Is bewust voorzien van LED verlichting