Bij deze contractvorm laat de opdrachtgever in bestek en tekeningen (de zogenoemde RAW-bestekken) precíes vastleggen wat de gewenste oplossing is. Een aannemer brengt het ontwerp vervolgens tot uitvoering. Gunning gebeurt in veel gevallen op basis van de laagste prijs via een onderhandse of openbare aanbesteding.

Een voordeel van deze contractvorm is dat de relatie en rol van opdrachtgever en opdrachtnemer heel duidelijk is. De vastliggende eisen zorgen voor duidelijkheid.

Een nadeel is echter dat het opstellen van RAW bestekken specialistisch werk is dat veel tijd kost. De opdrachtgever moet dus zelf veel kennis hebben om een compleet bestek op te stellen om uitbesteden te voorkomen. In sommige gevallen wordt hierdoor specialistische kennis niet benut.

Onze rol en verantwoordelijkheid

Ondanks deze beperkende gunningsfactor weten wij vaak door onze geoptimaliseerde werkwijze, praktische én technische kennis meerwaarde te bieden. Onze opdrachtgever kan rekenen op een ervaren partij die vooruitziet en meedenkt in de uitvoering. Door onze expertise en de juiste logistieke werkwijze zijn we kosteneffciënt en kunt u óók bij gunning op basis van prijs rekenen op Van der Plas Civiel.

Gunning op basis van EMVI wint terrein

Vaak wordt gesteld dat een RAW bestek al zo ver is uitgewerkt dat gunning op basis van de laagste prijs het beste (financiële) resultaat voor de opdrachtgever oplevert. Toch merken wij dat juist EMVI terrein wint. EMVI staat voor ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ en hierbij wordt niet alleen gekeken naar de prijs, maar is er meer ruimte voor kwaliteit. Bij gunning op basis van EMVI wordt een score toegepast op het plan van aanpak. Hierdoor kunnen we op het gebied van bijvoorbeeld uitvoering, planning, beperking van omgevingsoverlast en duurzaamheid ook in het aanbestedingstraject onze sterke kanten profileren.  

Het laten meewegen van deze scores bij de uiteindelijke gunning kan u als opdrachtgever, uiteindelijk een gunstiger werk opleveren. (Denk aan prijs, doorlooptijd, kwaliteit)

Neem gerust contact met ons op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.