Cultuur- en natuurtechnische werken omvatten de werkzaamheden die te maken hebben met het (opnieuw) inrichten van landelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van natuur- en recreatiegebieden of het aanleggen van ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke oevers waardoor er kansen ontstaan voor flora en fauna. Ook grootschalig onderhoud zoals baggerwerk behoort tot cultuurtechnisch werk.

Ontgraven, verkaveling, waterhuishouding of grondverbetering

Cultuurtechnische werkzaamheden vormen de solide basis voor natuurontwikkeling. Uit welke onderdelen een project bestaat -en wat er aan de grond veranderd moet worden- is afhankelijk van het doel van het project.

Van der Plas Civiel begint altijd met het in kaart brengen van de eigenschappen van de grond. Vanuit de bevindingen adviseren we over de vervolgstappen. Veel cultuurtechnische ontwikkelingen omvatten grootschalig grondverzet. Maar het gaat verder dan dat. Er wordt ingegaan op werkvoorbereiding, bestekken, benodigde machines etc. Natuurlijk wordt er aandacht besteed aan veiligheid, het beperken van overlast én minimale belasting van het gebied.

Naast het herinrichten van de grond zijn bijvoorbeeld het aanpassen van de waterhuishouding, het aanbrengen van betuiningen, het plaatsen van damwanden of stuwen veelvoorkomende werkzaamheden. Ook realiseren we (koker)duikers en bruggen om toekomstige bereikbaarheid te garanderen.

Natuurontwikkeling en recreatie; een enorme uitdaging

Bij veel van deze opdrachten ligt natuurontwikkeling aan de basis: het creëren van micro reliëf voor de vestiging van planten en diersoorten, of het verbeteren van de ecologische hoofdstructuur. De uitdaging hierbij is vaak de combinatie met recreatie die naadloos moet aansluiten op de nieuwe omgeving.

Een partner voor het complete project

Door onze expertise, de efficiëntie werkwijze en het gemak van één partner voor het complete project, kregen we al van vele gemeenten, waterschappen en provincies het vertrouwen deze complexe projecten uit te voeren. Heeft u ook een cultuurtechnisch werk voor ogen en wilt u de mogelijkheden verkennen? Ons team bespreekt het graag met u.

Bekijk hier onze gerealiseerde projecten

Waarom Van der Plas Civiel?

  • Allround kennis in de GWW
  • Sterk in engineering en uitvoering
  • Passie voor het vak
  • Oplossingsgericht
  • Afspraak is afspraak

Grondverzet, Rioleringen, Wegenbouw, Cultuurtechniek. Vertrouwd terrein.

We zijn onderscheidend in het voortraject en sterk in de uitvoering. Of het nu gaat om traditionele grondwerken of complexe civiele projecten, ons team van gepassioneerde vakmensen staat voor u klaar.

Geïnteresseerd in onze werkzaamheden?

Vul een naam in

Vul een geldig e-mailadres in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.