Vernieuwende, aansprekende, milieubewuste en kostenefficiënte grond,- weg- en waterbouwprojecten opleveren met een geïntegreerd eindresultaat dat naadloos aansluit bij de omgeving. Vanuit duurzame samenwerkingen op basis van wederzijds respect en vertrouwen en met minimale belasting op de omgeving, bewoners en landschap.

Dat is de ambitie van Van der Plas Civiel.

Hoe we dat doen?

Van der Plas Civiel kenmerkt zich door korte lijnen, grote daadkracht, ruime expertise en een flexibele instelling. Met een constructieve werkwijze waarbij we dicht bij onze opdrachtgevers staan, bouwen we aan duurzame relaties. Het blijkt steeds weer de beste basis voor een vruchtbare samenwerking en we ontvangen hiervoor brede waardering.

Investeren en ontwikkelen

Door jarenlange ervaring en investeren in ontwikkeling van personeel en materieel zijn we sterk in de uitvoering en onderscheidend in het voortraject. We denken vanuit onze expertise mee en herkennen kansen en problemen in een vroeg stadium. In het voortraject kunnen wij veel betekenen door de weg die de opdrachtgever moet afleggen helder in kaart te brengen.

Efficiëntie

We zijn sterk gericht op het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden. Daarbij past een weloverwogen schaalgrootte: omvang genoeg om volgens de laatste inzichten te kunnen werken, maar klein genoeg om korte lijnen te handhaven en de overhead tot een minimum te beperken.

Passie en betrokkenheid

Door de ongekende passie voor ons vak kunnen we enthousiast worden van nieuw materieel dat betere mogelijkheden biedt om het werk te verlichten of te versnellen. Maar we vergeten nooit wat ons belangrijkste doel is: een tevreden opdrachtgever.