Van der Plas Civiel vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij waarin we wonen, werken en leven. Ons uitgangspunt hierin is continuïteit en waardevolle ondersteuning te bieden voor de lange termijn.

Donaties aan Goede Doelen

Al jaren is het beleid bij Van der Plas Civiel om met de jaarwisseling geen relatiegeschenken meer uit te delen. Heel bewust kiezen we ervoor om voor elke relatie een donatie aan een goed doel te schenken.

Lokaal

Van der Plas Civiel is maatschappelijk betrokken bij diverse lokale initiatieven zoals (sport)verenigingen, sociale projecten en draagt bij aan het behoud van natuur, cultuur en historie van de omgeving. Ook hierbij kiezen wij bewust voor lange termijn (financiële) ondersteuning en sponsoring. Met meerjarige betrokkenheid dragen wij bij aan continuïteit, groei en innovatie.

Een heel belangrijk aspect voor ons is het stimuleren van de regionale werkgelegenheid. Dit doen we concreet door de inkoop van diensten, grondstoffen en materialen zoveel mogelijk lokaal te houden.

Jeugd

Om de jeugd bewust te maken van de afmetingen van ons materieel organiseren we regelmatig veiligheidsdagen in samenwerking met lokale scholen. Zo schenken we aandacht aan de bewustwording rondom veiligheid. Uiteraard proberen wij hen ook altijd de passie van ons vak over te dragen.