In samenspraak tussen Waterschap Rivierenland en Brabants Landschap is een prachtige stukje combinatiewerk gemaakt. Zo is er aan de ene kant een waterberging gemaakt circa 7 hectare en aan de andere kant is er werk verricht aan natuurontwikkeling. Middels het herstel van oude kreken en de aanleg van een moerasgebied is getracht om het leefgebied van de grote modderkruiper te verbeteren. Middels speciaal ontworpen modderkruiperpassages zal dit een nieuw beheersbaar fouragegebied voor de modderkruiper moeten worden. Dit werk is aan ons gegund op basis van EMVI. Totaal komt vanuit dit werk circa 100.000m3 grond vrij. Gezien de ligging van het werk is het een uitdaging om met beperking van overlast deze grond te transporteren en elder duurzaam toe te passen. Dit is uiteindelijk gedaan in een zeer korte straal rondom het werk. Middels allerlei ontlastende voorzieningen is de overlast sterk beperkt gebleven. Voor toestroom van voldoende water tbv de waterberging zijn een tweetal betonnen kokerduikers aangebracht. Een enkele vervuilde grondspot bleek hier wel te zitten en is alvorens de uitvoering verwijderd onder BRL 7000 condities. 

Bestaande situatieWaterplasWaterplas 2Waterplas 5OeverKokosmatWaterplas 4Moeras 2Moeras 3MoerasDuiker 2Duiker 3Duiker 4Duiker 5

Waarom Vanderplas?

Allround kennis in de GWW, passie voor het vak en sterk oplossingsgericht kunnen wij u als opdrachtgever volledig ondersteunen en durven wij onze verantwoordelijkheid te nemen. Of het nu gaat om eenvoudige of gecompliceerde werken wij staan graag voor u klaar.

Geïnteresseerd in onze werkzaamheden?

Naam*
Vul een naam in

Telefoon
Vul een telefoonnummer in

E-mail
Vul een geldig e-mailadres in

*
Invalid Input