Alle projecten

In opdracht van het Waterschap hebben wij de aanleg verzorgt van een ecologische verbindingszone (EVZ) tussen het natuurgebied Pompveld en de oude rivier de Alm. Een zeer gevarieerde inrichting welke bijdraagt aan een grote verruiming van de flora en fauna. Zo is de nieuwe meanderende watergang voorzien van natuurvriendelijke oevers. Is een nieuw rietmoeras aangelegd maar ook enkele poelen en ruigtes. Binnen het werk is er veek aandacht besteedt aan groen en is er een ruime aanplant gedaan door Rene Schutte Hoveniersbedrijf van inheemse heggen en bomen welke het landschap vergroenen en de biodiversiteit vergroten. Binnen het plan is ook een zwaluwwand aangebracht en op een 3 tal locaties zijn ijsvogelwanden gerealiseerd. In de nieuw aangelegde watergang zijn vissenbossen aangebracht voor luwte en paaimogelijkheden van het onderwaterleven.

De inrichting van deze EVZ versterkt de natuurwaarden en biedt voornamelijk ruimte voor soorten als kamsalamanders en marters, de moerassprinkhaan, de patrijs en de grote en kleine modderkruiper.

 

Specificaties

 • Locatie / plaats
  Eendenveld te Babylonienbroek
 • Opdrachtgever
  Waterschap Rivierenland
 • Uitvoeringsperiode
  September - November 2023
 • Werkzaamheden
  Cultuurtechnisch, Grondverzet

Geïnteresseerd in onze werkzaamheden?

Vul een naam in

Vul een geldig e-mailadres in

Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.