Veel van onze opdrachten nemen wij aan op basis van zogenoemde RAW-bestekken. Deze opdrachten verkrijgen wij vaak middels een onderhandse of openbare aanbesteding. In veel gevallen is de gunning bij deze contractwijze op basis van laagste prijs. Ondanks deze gunningsfactor weten wij toch vaak door onze gedreven werkwijze en praktische en technische kennis meerwaarde te bieden aan onze opdrachtgever in het meedenken en vooruitzien tijdens de uitvoering.

Naast deze traditionele wijze van aanbesteden zien we een opkomst met gunning op basis van EMVI. Hierbij wordt vaak, naast de prijs, een score toegepast aan een plan van aanpak waarbij wij onze sterke kanten kunnen profileren op het gebied van uitvoering, planning, overlast, duurzaamheid etc. Dit kan juist voor een opdrachtgever uiteindelijk een fincancieel gunstiger werk opleveren.