Vaak zijn een aantal zaken van een werk al bekend. Het zal voor u niet onbekend zijn dat de wensen nog weleens groter zijn dan het budget. Voor ons een uitdaging, om samen met u als opdrachtgever, hier samen een ontwerp voor op te zetten welke ook nog eens binnen het kader van het Programma van Eisen past. Hierbij gebruik makend van onze theoretische en praktische kennis, zoekend naar behoud van wensen en daarbij toch belangrijke uitgangspunten als levensduur en duurzaamheid handhaven. 

Juist door het vroegtijdig meedenken en ontwerpen kunnen veel praktische problemen voor de uitvoering worden voorkomen. Maar ook door een optimale afstemming in een vroeg stadium met belanghebbende kan de uitvoeringsduur sterk worden verkort. Wat denkt u verder van een vast aanspreekpunt?

Naast veel praktische voordelen geeft deze contractwijze de opdrachtgever ook absolute prijszekerheid waarbij VanderPlas zijn verantwoordelijkheid kent.