Bij Design & Construct is Van der Plas Civiel als opdrachtnemer verantwoordelijk voor het ontwerp van infrastructuur en de uitvoering. U als opdrachtgever stelt een gespecificeerde uitvraag op, en geeft ons binnen dit ontwerp en in de uitvoering ruimte voor optimalisatie en innovatie.

Het uitgangspunt bij deze contractvorm is dat marktpartijen vanwege hun deskundigheid de beste partij zijn: zij zijn in staat optimalisatiemogelijkheden te herkennen en vanuit expertise het traject aan de hand van de uitvraag in goede banen te leiden.

Onze rol en verantwoordelijkheid

Juist door het vroegtijdig meedenken en ontwerpen kunnen veel praktische problemen voor de uitvoering worden voorkomen. Ook door in een vroeg stadium optimaal af te stemmen met belanghebbenden kan de uitvoeringsduur sterk worden verkort.

U mag van ons verwachten dat we:

  • Als deskundig projectmanager het project beheersen
  • Kwaliteitsmanagement toepassen op grond van het NEN-EN-ISO-9001 certificaat
  • Op constructieve wijze samenwerken
  • Werken met een vast aanspreekpunt gedurende het gehele traject

Optimalisatie van de opdracht

Een aantal onderdelen van het werk zijn met een Design & Construct-contractvorm al bekend. Soms constateren we echter dat de wensen groter zijn dan het budget. Vanuit praktische en theoretische kennis onderzoeken we samen de meest optimale invulling met behoud van wensen en maken we een ontwerp dat past binnen het kader van het Programma van Eisen. Belangrijke uitgangspunten als levensduur en duurzaamheid worden hierbij gehandhaafd.

Naast veel praktische voordelen geeft deze contractwijze de opdrachtgever ook absolute prijszekerheid waarbij Van der Plas Civiel zijn verantwoordelijkheid kent.

Neem gerust contact met ons op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.