Het (her)inrichten van de omgeving. Een mooie uitstraling geven aan een bedrijventerrein, woonwijk, stadscentrum. De keuze van de verharding kan uit diverse uitgangspunten bestaan. Het heeft uiteraard te maken met de uitstraling maar zeker ook met draagkracht, vlakheid en gebruikscomfort. Moet het in meer of mindere mate water- en lucht doorlatend zijn? Valt de keuze op een gesloten verharding of open verharding? Wat is de gewenste levensduur? Hoe dient de uitstraling te blijven op termijn. 

Oplossingen

Allerlei vragen waar u als opdrachtgever mee kan zitten. VanderPlas kan hierin veel voor u betekenen. Wij hebben ervaring met de aanleg van zeer uiteenlopende verhardingen. Juist ook op dit gebied kunnen wij u niet alleen bijstaan met het aanbrengen maar ook voorzien van een gedegen advies.

Veel van deze werkzaamheden worden vaak uitgevoerd in bestaande situaties. Wij weten als geen ander hoe groot het belang is van optimale communicatie met omwonenden en minimale verkeersbelemmeringen.  

thumb Foto-6-698x523thumb Foto-7-698x523thumb Foto-2-698x523

thumb Foto-4-698x523