Binnen Van der Plas Civiel is CO2 reductie een belangrijke pijler. CO2 reductie is een wereldwijde uitdaging. Een speerpunt binnen onze organisatie is om hier een bijdrage aan te leveren. Door een juist actief CO2-reductiebeleid te voeren geloven wij hier in en maken wij hiermee een verschil.

Om te voorkomen dat dit alleen maar tekst blijft monitoren we onze CO2-footprint. Door dit halfjaarlijks te doen hebben we goed inzicht in de voortgang en kunnen we vroegtijdig, waar nodig, bijsturen. Onze doelstellingen en bijbehorende maatregelen hebben we vastgelegd in ons ambitieus energiemanagement actieplan 2020.

Samenvatting Energie Management Actieplan 2020

Voor meer informatie over de voortgang zie onderstaande rapportage.

Voortgang Energie Management Actieplan 2021-H1

Kantoor

In 2019 hebben we een nieuw duurzaam gasloos kantoor gebouwd. Naast een hoge isolatiewaarde is dit ook voorzien van een geavanceerd klimaatsysteem wat anticipeert op de weersomstandigheden buiten. Bewust is er gekozen voor het toepassen van LED verlichting.

Materieel

Door de inzet van ons materieel kunnen wij juist ook bijdragen aan de CO2 reductie. Juist hierdoor beschikken wij over modern en jong equipment. Dit is dan ook voorzien van de nieuwste technieken waarbij uitstoot en verbruik zeer belangrijke pijlers zijn bij de aankoop. Ook de inzet van duurzame alternatieve brandstoffen wordt veelvuldig toegepast. In ons wagenpark bevinden zich ook diverse elektrische auto’s. Op ons buitenterrein zijn meerdere laadplaatsen gecreëerd zodat middels Hollandse wind- en zonneenergie geladen kan worden door zowel ons personeel als opdrachtgevers en bezoekers.

Klik hier om onze pagina op de SKAO- website te bekijken.