Deze contractwijze lijkt eigenlijk een afgeleide van Design & Construct. Afwijkend hierin is vaak dat door u als opdrachtgever al een definitief ontwerp wordt uitgereikt. De technische uitwerking blijft daarbij onze uitdaging waarbij natuurlijk op uitvoeringsvlak u veel voordelen behaalt met deze contractvorm. 

Onderhoud

Een extra keuze van een opdrachtgever kan zijn om gelijk te kiezen voor het toevoegen van het meerjaren onderhoud. Hierdoor is er voor u absolute zekerheid door het uitsluiten van de risico's.