Ondanks onze brede inzet en het kunnen uitvoeren van verschillende disciplines zijn er bepaalde werken waarbij expertise van andere partijen van groot belang zijn. Juist gecombineerd met civieltechnische kunstwerken maar ook op het gebied van de bouw is een bouwteam een uitstekende constructie om de faalkosten te verlagen. Maar ook de mogelijkheden van gezamelijke alternatieven worden hierin uitstekend zichtbaar. Graag willen we ons in deze voorstellen als een constructieve partner.

Als bouwteam samen één.